సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

31, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

Newyork Calander 2013


మిత్రులరా 2013 క్యాలెండర్ న్యూయార్క్ ప్రాంతమునకు తయారుచేసాను జనవరి నెల డి.టి.పి. పూర్తి అయినది. మిగిలిన నెలలు డి.టి.పి. అవుతున్నవి.

దీనిపైన మీ అభిప్రాయములను & సూచనలను తెలియజేయగలరు.
lssiddhanthy@gmail.com
త్వరలో "న్యూయార్క్, లండన్,జపాన్, చెన్నై,బెంగుళూరు హైద్రాబాద్" ప్రాంతముల 2013 క్యాలెండర్లు పూర్తి డౌన్ లోడ్ లింక్ లను మీముందు ఉంచగలను.

మీ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి. —

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

SRI NANDANA NAMA SAMVATSARA KAALANIRNAYA PANCHANGAM


GANIKAHA:
"JYOTHISHAKESARI" "KAALA NIRNAYA PANCHANGA KARTHA"
L.S.SIDDHANTHY
SRI LALITHAMBIKA JYOTHISHAMRUTHA NILAYAM
ALER  NALGONDA
lsiddhanthy.blogspot.com
lssiddhanthy.blogspot.com
WWW.SIDDHANTHY.COM
lssiddhanthy@gmail.com
https://www.facebook.com/siddhanthy.ls


SRI KHARA NAMA SAMVATSARA KAALANIRNAYA PANCHANGAM


GANIKAHA:
"JYOTHISHAKESARI" "KAALA NIRNAYA PANCHANGA KARTHA"
L.S.SIDDHANTHYGARU
SRI LALITHAMBIKA JYOTHISHAMRUTHA NILAYAM
ALER  NALGONDA
lsiddhanthy.blogspot.com
lssiddhanthy.blogspot.com
WWW.SIDDHANTHY.COM
lssiddhanthy@gmail.com
https://www.facebook.com/siddhanthy.ls

SRI VIKRUTHI NAMA SAMVATSARA KAALANIRNAYA PANCHANGAM


GANIKAHA:
"JYOTHISHAKESARI" "KAALA NIRNAYA PANCHANGA KARTHA"
L.S.SIDDHANTHYGARU
SRI LALITHAMBIKA JYOTHISHAMRUTHA NILAYAM
ALER  NALGONDA
lsiddhanthy.blogspot.com
lssiddhanthy.blogspot.com
WWW.SIDDHANTHY.COM
lssiddhanthy@gmail.com
https://www.facebook.com/siddhanthy.ls

SRI VIRODHI NAMA SAMVATSARA KAALANIRNAYA PANCHANGAM


GANIKAHA:
"JYOTHISHAKESARI" "KAALA NIRNAYA PANCHANGA KARTHA"
L.S.SIDDHANTHYGARU
SRI LALITHAMBIKA JYOTHISHAMRUTHA NILAYAM
ALER  NALGONDA
lsiddhanthy.blogspot.com
lssiddhanthy.blogspot.com
WWW.SIDDHANTHY.COM
lssiddhanthy@gmail.com
https://www.facebook.com/siddhanthy.ls

SRI SARVADHARI NAMA SAMVATSARA KAALANIRNAYA PANCHANGAM


GANIKAHA:
"JYOTHISHAKESARI" "KAALA NIRNAYA PANCHANGA KARTHA"
L.S.SIDDHANTHY
SRI LALITHAMBIKA JYOTHISHAMRUTHA NILAYAM
ALER  NALGONDA
lsiddhanthy.blogspot.com
lssiddhanthy.blogspot.com
WWW.SIDDHANTHY.COM
lssiddhanthy@gmail.com

https://www.facebook.com/siddhanthy.lsSIMHA SAMKRAMANA PHALITAMU

సూర్యసిద్ధాంత రీత్యా శ్రీ నందన నామ సంవత్సర శ్రావణ బహుళ అమావాస్య శుక్రవారం ది.వి.17-08-2012 రోజున ఉదయం 8-13 నిమిషములకు శ్రీసూర్యభగవానుదు మిశ్రయను నామధేయము కలవాడై మేష వాహనారూఢుడై సింహరాశిలో ప్రవేశించుచున్నాడు. సింహ సంక్రమణ పుణ్యకాలం:- 17-08-2012 న ఉదయం 8-13 నుండి మధ్యాహ్నం 2-37 వరకు. ఈ పుణ్యకాలంలో చదువవలసిన శ్లోకం:-
శారికా వాహనారూఢం ఖడ్గఖేటలసత్కరం | నభోమాస నమావ్యద్యక్తేశా నామపనుత్తయే || సింహ సంక్రమణ పురుషుదు శంఖ స్నానము చేయుటవలన శుభము. పర్ణ(ఆకుల)వస్త్రము ధరించుట వలన శుభము. కృష్ణాగరుగంధలేపనము చేసుకొనుటవలన సుగంధములకు ధరలు పెరుగును. పాటలీపుష్పము ధరించుటచే ఆధికారులకు ప్రాణభయము. సువర్ణ ఉంగరము ధరించుటచే లోహములకు ధరలు పెరుగును. వెదురు పాత్రయందు తేనె తాగుటవలన గొడవలు పెరుగును. ఖర్జూర తాంబూల సేవనం చేయుటవలన ధాన్యములకు ధరలు పెరుగును. అంకుశమను ఆయుధము ధరించుటచే గజములకు హాని కలుగును. ఊర్ద్వముఖుడగుతచే కూరగాయలకు వెలలు పెరుగును. ఈవిధముగా మన పూర్వీకులు గ్రహ గమనముననుసరించి ఫలితములు చెప్పెడివారు. దొషములు తొలగుటకు గోసేవ చేయుట,వృక్ష సేవ చేయుట ఎరుపు వస్త్రములు దానము చేయుట వలన షుభము చేకూరును. ఆశ్రేషా, మఖా, స్వతీ నక్షత్రముల ఈ నెల (17-08-2012 నుంది 17-09-2012 వరకు) వారు జాగ్రత్త వహించగలరు శుభం శ్రీమాతృ ఆనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు.

MANA MAHANEYULU

మన మహనీయులు :- 

స్కంధత్రయత్మకం శాస్త్రం ఆద్యాం సిద్ధాంత సంజ్ఞికం |
ద్వ్తీయం జాతకంస్కంధం తృతీయం సంహితాహ్వయం ||


నామ: - కాల: - రచనాగ్రంథా:
 1.ఆర్యభట్ట: - 500 - ఆర్యభట్టీయం.
2.వరాహమిహిర: - 600 - పంచసిద్ధాంతిక,బృహజ్జాతకం,లఘుజాతకాంచ.
3.బ్రహ్మగుప్త: - 700 - బ్రహ్మస్ఫుట సిద్ధాంత:,ఖణ్డఖాద్యం,ధ్యానగ్రహాశ్చ.
4.లల్ల: - 700 - రత్నకోశ:,ధీవృద్ధియంత్రశ్చ.
5.ఉత్పలాచార్య: - 1000 - వరాహమిహిర గ్రంథానాం టీకా:.
6.శ్రీపతి: - 1100 - సిద్ధాంత శేఖర్ ధీకోతిక్రణ,రత్నమాలా,జాతకపద్దతయ:.
7.భోజదేవ: - 1100 - రాజమృగాందకకరణం.
8.భాస్కరాచార్య: -1114 - సిద్ధాంత శిరోమణి:, కరణకుతూహలాంచ.
9.కేశవ దైవజ్ఞ: - 1500 - గ్రహకౌతుక:,ముహూర్త తత్వ:,జాతక పద్దతయ:.
10.గణేశ దైవజ్ఞ: -1550 - గ్రహలాఘవ:. 11.కమలాకర: - 1650 - సిద్ధాంత తత్వవివేక:.

2013 CALANDER

మిత్రులారా !


శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర పంచాంగము గణితము పూర్తి అయినది.

తిథిర్వార నక్శత్రమ్ యోగఃకరణమేవచ ।

పంచాంగమితి విఖ్యావమ్ లోకానామ్ ఉపకారకః ॥


2013 క్యాలెండర్ సాఫ్ట్ కాపి కావలసిన వారు సంప్రదించగలరు.
ls siddhanthy@gmail.com


|| గురువందనమ్ ||

 || గురువందనమ్ ||

శ్లో|| గురవే సర్వ లోకానాం భిషజే భావరోగిణామ్  |
      నిధయే సర్వ విద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమ: ||
శ్లో||  చిద్ఘనాయ ప్రకాశాయ శృత్యాకాశ విహారిణే |
       అద్వైతామృత వర్షాయ శంకరాయ నమోనమ: ||
శ్లో||   సదా శివ సమారంభాం శంకరాచార్య మాధ్యమామ్ |
        అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురుపరంపరామ్ ||
శ్లో||   ఏకమేవాక్షరమ్ యస్తు గురు: శిష్య: ప్రబోధాయేత్ ||
           పృథివ్యామ్ నాస్తి తద్రవ్యమ్ యద్ధత్వా చానృణీ భావేత్ ||