సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

8, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

Sri manmatha nama samvatsara panchanga sadassu 2015-2016 Sri kalanirnaya panchangam_kanchi kaamakothi petham

చాలా సంతోషకరమైన విషయం
శ్రీశ్రీశ్రీ కంచి పరమాచార్యులవారి దివ్య ఆదేశము మేరకు సుమారు 110 సంవత్సరములనుండి ప్రతి సంవత్సరము జరుగు  పంచాంగ పండిత విద్వత్సభకు భారతదేశము లోని ప్రముఖ స్థలముల నుండి పంచాంగ కర్తలను & పండితులను ఆహ్వానించి వారందరికి ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేసి ఎటువంటి సమస్యలూ లేకుండా అందరూ ఒకేరకముగా పండుగలు & పర్వదినములు నిర్ణయించాలి అని తీర్మానించడం జరిగినది

వచ్చే మన్మథ నామసంవత్సర (2015-2016) పంచాంగ విషయములు, పండుగల నిర్ణయ నిమిత్తం
మొట్టమొదటి సారిగా తెలుగు పంచాంగకర్తగా అధికారికముగా యల్.సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి ని పిలవడం జరిగినది.

ఇట్టి సభలో పంచాంగ కర్తలు, ఖగోళశాస్త్ర పండితులు, వేదపండితులు, సంస్కృత, వ్యాకరణ, తర్క, మీమాంస, న్యాయ శాస్త్ర పండితులు పాల్గొనిరి.
తమిలనాడు, శ్రీరంగం, కంచి, మధురై, కుమ్బకోణం, రామేశ్వరం దేవస్థాన పంచాంగకర్తలు, కేరళ, మైసూర్, కలకత్త, ముంబాయి, ఢిల్లి ప్రాంత పంచాంగకర్తలు నేను పాల్గొనడం జరిగినది.

04-08-2014 నుండి 06-08-2014 వరకు సభ జరిగినది.

ఈ సభ యందు ధృవీకరించిన విషయములు & నేను గణించిన శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగములోని పండుగలు, పర్వదినములు, తిథి, వార, నక్షత్ర, యోగ, కరణ గణితములు, "గోదావరీ పుష్కర" నిర్ణయ, మౌఢ్య, గ్రహణ నిర్ణయ విషయములు ఒకేరీతిగా సశాస్త్రీయముగా ఉన్నవి అని సభా ఆమోదము పొందటము జరిగినది.

దానిని ధృవీకరిస్తూ శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతీ మహాస్వామివారు & శ్రీ శ్రీ శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతీ మహాస్వామివారు అధికారికముగా వారి "శ్రీముఖము" ను అందజేయటము జరిగినది.

sri jagadguru kanchi paramacharya swami vari divya adeshamu meraku sri manmatha nama samvatsara panchanga vidvatsabha
sabha yandu panchanga, siddhantha, samskrutha, vyakarana, tarka nyaya, memamsa, dharma shastra, veda panditulu palgoni ekagrevakamuga pandugalanu nirdharinchiri