సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

2013 CALANDER

మిత్రులారా !


శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర పంచాంగము గణితము పూర్తి అయినది.

తిథిర్వార నక్శత్రమ్ యోగఃకరణమేవచ ।

పంచాంగమితి విఖ్యావమ్ లోకానామ్ ఉపకారకః ॥


2013 క్యాలెండర్ సాఫ్ట్ కాపి కావలసిన వారు సంప్రదించగలరు.
ls siddhanthy@gmail.com


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి