సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

14, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

2016 calendar

2016 TELUGU CALENDAR (MANMATHA NAMA SAMVATSARAM & DURMUKHI NAMA SAMVATSARAM) KAALA NIRNAYA PANCHANGAM CALENDAR _ by L S Siddhanthy
"Kaala Nirnaya Panchanga kartha" "Jyothisha kesari " "jyothisha chaturaanana "
Brahma Sri.DAIVAGNA SUBRAHMANYA SIDDHANTHY
e-mail: lssiddhanthy@gmail.com              lssiddhanthy.blogspot.com