సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

SRI KHARA NAMA SAMVATSARA KAALANIRNAYA PANCHANGAM


GANIKAHA:
"JYOTHISHAKESARI" "KAALA NIRNAYA PANCHANGA KARTHA"
L.S.SIDDHANTHYGARU
SRI LALITHAMBIKA JYOTHISHAMRUTHA NILAYAM
ALER  NALGONDA
lsiddhanthy.blogspot.com
lssiddhanthy.blogspot.com
WWW.SIDDHANTHY.COM
lssiddhanthy@gmail.com
https://www.facebook.com/siddhanthy.ls

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి