సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, జులై 2014, శనివారం

"శ్రీ భిక్షాటన సాంబమూర్తి మహాస్వామి"

"శ్రీ భిక్షాటన సాంబమూర్తి మహాస్వామి"


చతుర్భుజం త్రినేత్రంచ నగ్నంచైవ స్మితాననమ్ ।

భస్మదిగ్ధం విద్రుమాభం కట్యాం పన్నగ సంవృతమ్ ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన ఉదర సంబంధమైన, శిరోసంబంధమైన రోగములు తగ్గుముఖం పట్టునని శివ శాసనం చెబుతున్నది.
తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్య నిమిత్తమై ఆరాధించవలసిన మూర్తి (దైవం) శ్రీ భిక్షాటన సాంబమూర్తి మహాస్వామి వారు.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి