సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, జులై 2014, శనివారం

"శ్రీ అష్టభుజ వీరలక్ష్మీ అమ్మవారు"

"శ్రీ అష్టభుజ వీరలక్ష్మీ అమ్మవారు"

పాశాంకుశాక్షసూత్ర వరాభయ గదా పద్మపాత్ర హస్తా తథా ।

ఊరూ పద్మ దళాకారౌ వీర శ్రీ లక్ష్మిం భజే ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన చోరత్వ సంబంధమైన దోషములు తగ్గుముఖం పట్టునని శాస్త్రవచనం.
ప్రతి గృహము యందు ఈ మూర్తిని పడమర దిశలో తూర్పు ముఖముగా ఉంచి ఆరాధించిన త్వరితముగా ఋణబాధలు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి