సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

4, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి కలశ స్థాపన నిర్ణయం _ శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

 శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి కలశ స్థాపన నిర్ణయం
శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు  సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి