సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

31, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

Sri Kanchi Kamakoti Petha Sri Vilamba Nama Samvatsara Telugu Calander L S Siddhanthi 2018 2019

Sri Kanchi Kamakoti Petha Sri Vilamba Nama Samvatsara Telugu Calander L S Siddhanthi 2018 2019

vilamba nama samvatsara telugu calander_LSiddhanthi_2018_2019.pdf

2 వ్యాఖ్యలు: