సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

21, జనవరి 2014, మంగళవారం

జయ నామ సంవత్సర ఉగాది క్యాలెండర్ యల్ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి 2014-15 SRI JAYA NAMA SAMVATSARA UGADI CALANDER_by L.SUBRHMANYA SIDDHANTHY

జయ నామ సంవత్సర ఉగాది క్యాలెండర్ యల్ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి
 2014-15 SRI JAYA NAMA SAMVATSARA UGADI CALANDER_by L.SUBRHMANYA SIDDHANTHY

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి