సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

6, ఆగస్టు 2016, శనివారం

2017calendar

6 వ్యాఖ్యలు:

 1. Hi, I am an Android Developer planning to make new telugu calender app for 2017. Can I get permission to use your calander in my app

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. I would like have Vivaha muhurtam for my son to be performed at Buffalo,Newyork state, USA after 10th June 2017 in Jyeshtam.
  Groom. Krishnakarthik pushyami1
  Bride. Smitha , Moola 1
  Kindly suggest me suitable muhurtam

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు