సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, మార్చి 2016, శనివారం

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ నిర్ణయం 9-3-2016 బుధవారము total solar eclipse 9 march 2016

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ నిర్ణయం 9-3-2016 బుధవారము total solar eclipse 9 march 2016
(కంచి సభ లో ఆమోదింపబడిన నిర్ణయములు)
నాచే స్వకీయంగా గణించబడిన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలుప్రాంతములకు, భారతదేశమునందు కల ప్రముఖ ప్రాంతములకు మరియూ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రముల యందు ప్రముఖ ప్రాంతములకు సెకన్లతో సహా గ్రహణ వివరములకు, గ్రహణ సమయ నియమాదులకు, గ్రహణ శాంతి వివరములకై కింది లింక్ ద్వారా పొందగలరు
మరియూ
నాచే స్వకీయంగా గణించబడిన శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర కాలనిర్ణయ పంచాంగము 2016-2017 క్రింది లింక్ ద్వారా ఉచితముగా అందజేయబడుతున్నది.

మిత్రులు, సన్నిహితులు ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని వినియోగించుకుని మీ మితృలకు కూడా ఈ లింక్ ని శేర్ చేయగలరు.
నాచే స్వకీయంగా గణించబడిన పంచాంగ పుస్తకప్రతులు "మోహన్ పబ్లికేషన్స్" వారి ద్వారా ప్రచురితమై రెండు రాష్ట్రములందు కల అన్ని ప్రముఖ పుస్తక షాపులయందు లభించును.
విద్వత్ కృపాభిలాషి
దైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి

SAMPURNASURYAGRAHANAMBYLSSIDDHANTHY/


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి