సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

18, నవంబర్ 2015, బుధవారం

L S SIDDHANTHY NI TTD ASTHANA SIDDHANTHY NI CHEYAGALARU


L S SIDDHANTHY NI TTD ASTHANA SIDDHANTHY NI CHEYAGALARUదైవజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆస్థాన సిద్ధాంతిగా
( TTD ఆస్థాన సిద్ధాంతిగా) నియమించగలరు 
_ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణా దృగ్గణిత పంచాంగకర్తల సమాఖ్య1 వ్యాఖ్య: