సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

16, జులై 2015, గురువారం

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర దక్షిణాయన పుణ్యకాలనిర్ణయం

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర దక్షిణాయన పుణ్యకాలనిర్ణయం
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి