సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

26, నవంబర్ 2014, బుధవారం

2015 - 2016 Ugadi Calendar _ by L S Siddhanthy శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సరం

2015-16 TELUGU UGADI CALENDAR (MANMATHA NAMA SAMVATSARAM KAALA NIRNAYA PANCHANGAM CALENDAR _ by L S Siddhanthy
2015 - 2016 Calendar _ by L S Siddhanthy
శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సరం
21 MARCH 2015 శనివారం నుండి
07 APRIL 2016 గురువారం వరకు
శ్రీ కాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త _ యల్.యస్.సిద్ధాంతి.
శ్రీ లలితాంబికా జ్యోతిషామృత నిలయం.
"Kaala Nirnaya Panchanga kartha" "Jyothisha kesari " "jyothisha chaturaanana "
Brahma Sri.DAIVAGNA SUBRAHMANYA SIDDHANTHY
e-mail: lssiddhanthy@gmail.com
lssiddhanthy.blogspot.com
9866839560, 9963732303.
2 వ్యాఖ్యలు: