సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

5, జులై 2014, శనివారం

"శ్రీ రాజమాతంగీ అమ్మవారు"

చూడగానే సరస్వతీ అమ్మవారనుకునేరు
వీణా ధారిణే కానీ సరస్వతీ అమ్మవారు కాదు
సకల ఆర్థిక ఒడిదుడుకులనుండి రక్షించి సంఘములో ఉన్నతమైన గుర్తింపును & గౌరవాన్ని ప్రసాదించే

"శ్రీ రాజమాతంగీ అమ్మవారు"


రత్నాసనాం శ్యామగాత్రీం శృణ్వంతీం శుకజల్పితమ్ ।

విభూషణైర్భూషితాం చ మాతంగీం ప్రణమామ్యహమ్ ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన ఉద్యోగ సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహము యందు ఈ మూర్తిని తూర్పు దిశలో పడమర ముఖముగా ఉంచి ఆరాధించిన త్వరితముగా ఉద్యోగాదులలో అభివృద్ధి & అధికారుల మన్నన & ఉన్నత ఉద్యోగ యోగములు కలుగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి