సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

25, మార్చి 2014, మంగళవారం

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర ఫలితాంశములు మరియు ద్వాదశరాశుల ఫలితములు_శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం.2014-2015.

శ్రీ జయ నామ సంవత్సర ఫలితాంశములు మరియు ద్వాదశరాశుల ఫలితములు_శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగం.౨౦౧౪-౨౦౧౫

శ్రీకాలనిర్ణయ పంచాంగకర్త, జ్యోతిష కేసరి బిరుదాంకితులు
సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి ,
శ్రీ లలితామ్బికా జ్యోతిషామృత నిలయం (రి.నెం.583/09) నిర్వాహకులు
ప్రతిష్టాది వైదిక కార్యక్రమ నిర్వహణ. 9963732303
lssiddhanthy@gmail.com
వెబ్‌సైట్ http://lsiddhanthy.blogospot.com
http://lsiddhanthi.blogospot.com

1 వ్యాఖ్య:

  1. LSsiddhanthy by jayanama samvatsara ugadi vishishtatha & panchanga pathanam

    https://www.youtube.com/siddhanthy/jayanama samvatsara ugadi vishishtatha & panchanga pathanam

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు