సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

16, మార్చి 2014, ఆదివారం

జయ నామ సంవత్సర ఉగాది పంచాంగ ఆవిష్కరణ _ యల్ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి 2014-2015 Sri jaya nama samvatsara panchanga Avishkarana _ L.S.Siddhanthy

జయ నామ సంవత్సర ఉగాది పంచాంగ ఆవిష్కరణ _ యల్ సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాన్తి 

2014-2015 Sri jaya nama samvatsara panchanga Avishkarana _ L.S.Siddhanthy


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి